သင္တန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

English for Professionals သင္တန္းသည္လုပ္ငန္း ခြင္တြင္ အဂၤလိပ္စာကိုထိထိေရာက္ေရာက္ က ြ်မ္္းက ်င္စြာအသံုးျပဳနိုင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပ ုသင္တန္း ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွာအသံုးျပဳရန္လိုအပ္ေသာ Skills မ ်ားကိုတိုးတက္ေအာင္ကူညီေပးနိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ထားေသာအတန္းျဖစ္ပါသည္။

  • English စာကိုယံုၾကည္မႈအျပည့္နွင့္က ြ်မ္းက ်င္စြာအသံုးျပဳနိုင္ေစရန္။
  • Formal Presentations ေတြကို Corporate Environment မွာအဂၤလိပ္လိုက ြ်မ္းက ်င္စြာေရးတတ္ေျပာတတ္နိုင္ေစရန္။
  • Reportsမ ်ားကိုအဆင့္ျမင့္ျမင့္က ြ်မ္းက ်င္စြာေရးတတ္နိုင္ေစရန္နွင့္
  • Multi-Cultural Business Etiquette နဲ့ပတ္သတ္ေသာအသိအျမင္မ ်ား၊ နားလည္မႈမ ်ားတိုးတက္လာေစရန္

ျမန္မာျပည္တြင္ရွိ English စာသင္ၾကားေနေသာသူမ ်ား ေတြ ့ၾကံဳရေလ့ရွိေသာအခက္အခဲမ ်ားနွင့္အမွားမ ်ားကိုသိ ျမင္နားလည္ေစရန္အကူအညီေပးေသာသင္တန္းျဖစ္ ပါသည္။


ကြ်န္မကေတာ့ AEC မွာ Business English သင္ရိုးကို တက္ေရာက္ခဲ႕ျပီး သင္ၾကားေရး အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းေတြကို ရရွိခဲ႕ပါတယ္။ တကယ္႕အျပင္လုပ္ငန္းခြင္မွာလည္း အသံုးခ်နုိင္ခဲ႕တယ္။ ဆရာေတြကလည္း သင္ၾကားေရးပိုင္းမွာ နုိ္င္ငံတကာ အရည္အခ်င္း အဆင့္မွီကြ်မ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။ဒါေၾကာင့္မို႕

ယေန႕ေခတ္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲကသူေတြ အတြက္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ သင့္ေတာ္တဲ႕ သင္တန္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

မခင္ခင္ထြန္း
Frontiir Co.Ltd.

AEC မွာ English for Professional ဆိုတဲ႕ Business English ကိုတက္ေရာက္ခဲ႕ျပီး သင္ၾကားေရး အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းေတြရရွိခဲ႕ျပီး အလုပ္ထဲမွာပါ ကြ်မ္းက်င္စြာ အသံုးခ်လာနုိင္ပါတယ္။ ဆရာေတြအားလံုးကလည္း Native Speaker ဆရာေတြျဖစ္ျပီး သင္ၾကားေရးပိုင္းမွာလည္း ကြ်မ္းက်င္ၾကပါတယ္။

ေၾကးမႈန္ေက်ာ္
Norwegian People’s Aid

AdobeStock_165897777.jpeg

AEC ရဲ႕ Business English Course ကိုတက္ေရာက္ခဲ႕ျပီး အလုပ္မွာ တကယ္အသံုးဝင္တဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳနဲ႕ သင္ယူမႈေတြကိုရရွိခဲ႕ပါတယ္။ ဒါ႕အျပင္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဘယ္လိုေျပာဆိုသုံုးႏႈန္းသင့္လဲဆိုတာေတြပါ ေလ႕လာခဲ႕ရပါတယ္။ဒီအတန္းေလးကိုတက္ခဲ႕ရတဲ႕အတြက္လည္းေက်နပ္အားရမိပါတယ္။ ကြ်န္မလိုလုပ္ငန္းခြင္ထဲကသူေတြလည္း ဒီလိုအတန္းမ်ိဳးကို ကြ်မ္းက်င္ဆရာေတြနဲ႕ ေလ႕လာခြင့္ရလိမ္႕မယ္လို႕ ေမ်ွာ္လင့္ပါတယ္။

ယဥ္ေမပိုး
Max Myanmar