မိမိလိုအပ္ေသာ အဂၤလိပ္စာ ကို ကြ်မ္းက်င္ဆရာ/ဆရာမမ်ားနွင့္ ေဆြးေႏြးျပီး အလြယ္တကူ သင္ၾကားနုိင္ပါသည္။

 
 

Why study English with AEC?

 • Will give you the confidence to study and interact in an English speaking environment
 • Courses are taught by Native English speaking teachers
 • Range of English courses to meet your study goals 
 • Provides the skills to get a high IELTS or TOEFL score
 • Pathway to successful study abroad
 

Where will this Scholarship lead you?

ညီမကေတာ့ AEC မွာ AE level 5 ကို တတ္ေရာက္ေအာင္ျမင္ထားပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ်မွာ ရွိတဲ႕ ေက်ာင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက UTS:INSEARCH ကခ်ီးျမွင့္တဲ႕ AE Certificate ကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ႕အတြက္ IELTS ကိုလည္းေျဖစရာမလုိေတာ့ပါဘူး။ ညီမအခု UTS: INSEARCH မွာ Pathway Diploma in Business ကိုတတ္ေရာက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။ ျပီးရင္ေတာ့ Western Sydney University မွာ Bachelor of Business ဆက္လက္တက္ေရာက္သြားပါမယ္။

Ei Eaindra Swe (AE level 5 student)

ညီမကေတာ့ AEC မွာ AE 5 ကိုတတ္ေရာက္ေအာင္ျမင္ထားတဲ႕အတြက္ Macquire University ကို IELTS မလိုဘဲနဲ႕ တုိက္ရိုက္ဝင္ေရာက္နုိင္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႕ နို္င္ငံျခားမွာ ေက်ာင္းတတ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဂၤလိပ္စာ ျပင္ဆင္ဖုိ႕အတြက္ AEC English Centre ကအေကာင္းဆံုး ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ပါလိမ္႕မယ္။

Khin Thandar Kyaw ( AE level 5 student)

Why not join the over 8,000 students who study the UTS:INSEARCH English curriculum around the world every year? It’s as easy as 1,2,3

 

 1. မိမိအဂၤလိပ္စာ စြမ္းရည္ကို သိရွိနုိင္ရန္ အခမဲ႕ ေျဖဆိုဖုိ႕ AEC ကိုဆက္သြယ္လိုက္ပါ။
   
 2. မိမိ၏ Level နွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ အဂၤလိပ္စာအတန္းကို တက္ေရာက္နုိင္ရန္ AEC ၏ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္နွင့္ ေဆြးေႏြးနုိင္ပါသည္။
   
 3. ေက်ာင္းအပ္ျပီး စတင္တက္ေရာက္နုိင္ပါျပီ။